ENRA speed pedelec verzekering

Fietstochten voor uw plezier of  woon-werkverkeer: uw speed pedelec brengt u waar u heen wilt en wanneer u maar wilt. Vrijheid verzekerd.

Helaas is schade aan of diefstal van uw speed pedelec niet altijd te voorkomen. In dat geval wilt u graag snel en goed geholpen worden. Dat kan dankzij de speed pedelec verzekering van ENRA. Wij zorgen dat u na schade of diefstal snel weer mobiel bent. Zo verzekert u zich van onbezorgd fietsplezier.

Met de ENRA speed pedelec verzekering kunt u uw nieuwe of gebruikte speed pedelec vlot verzekeren. Ook accessoires zijn eenvoudig mee te verzekeren.

Uw verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid  kunt u niet via ENRA regelen. Op deze pagina leest u hoe u dit wel kan regelen.

Kies de verzekering die bij u past

ENRA heeft twee verzekeringspakketten voor uw speed pedelec:

 • Diefstal
 • Omnium

Zo kiest u zelf wat u verzekert én tegen welke prijs u dit verzekert. Hieronder ziet u het verschil tussen de dekkingen in een overzicht.

Wilt u meer uitleg over over de verschillende dekkingen, klik dan hier.

Direct uw premie berekenen

Bereken hier vlot de premie voor uw verzekering én sluit meteen de verzekering af.
Voor een fiets duurder dan € 5.500 of E-bike duurder dan € 8.000 klikt u hier.

Ingangsdatum

Ingangsdatum en looptijd

Looptijd

Veelgestelde vragenspeed pedelec verzekering

Nee, u betaalt geen poliskosten.

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk een nieuwe sleutel bij laat maken. Dit kunt u doen via www.fietssleutels.nl of via uw fietshandelaar. De sleutel moet besteld worden bij de leverancier of producent van het slot. U kunt de sleutel niet via ENRA bestellen.

U kunt dit formulier gebruiken om aan ons door te geven dat u een sleutel bijbesteld heeft. Voor de dekking van uw verzekering is het noodzakelijk dat wij weten dat u een sleutel bijbesteld heeft.

Voor uw nieuwe fiets kunt u een nieuwe verzekering afsluiten. De verzekering van uw oude fiets kan beëindigd worden.

De verzekering van uw oude fiets zal niet vanzelf stop gezet worden. Hiervoor kunt u gebruik maken van dit formulier.
Premie die u teveel betaald heeft, krijgt u van ons terug. Het is daarom wel belangrijk dat uw IBAN bij ons bekend is.

U kunt er ook voor kiezen om uw nieuwe fiets te verzekeren op uw huidige polis. Hiervoor ontvangen wij graag de gegevens van uw nieuwe fiets.
Deze gegevens kunt u aan ons doorgeven door dit formulier in te vullen.

Bij schade aan uw fiets kunt u uw fiets laten repareren bij uw fietshandelaar. Wij zullen de schade met de fietshandelaar verder afhandelen. Het eventuele eigen risico moet u zelf voldoen aan de fietshandelaar. Hoe hoog uw eigen risico is, verschilt per soort dekking en verzekering.

Komt uw schade voort uit een eenzijdig ongeval? Dan kunt u dit bij ons melden via dit formulier.

Probeer met de tegenpartij een Europees Schadeformulier in te vullen. Daarna kunt u uw fiets bij de fietshandelaar laten repareren. Het Europees Schadeformulier stuurt u vervolgens naar ons op. Wij zullen voor u proberen de schade, inclusief uw eigen risico, te verhalen bij de tegenpartij.

Download het Europees Schadeformulier hier.

Wilt u dat wij u een formulier op papier toesturen, dan kunt u dat hier aanvragen

Nee. 1 maand nadat u zich in het buitenland vestigt mag de verzekering niet meer aangehouden worden. Wij verzoeken u ons op de hoogte te stellen van uw verhuizing.

Ja, de accu die vast op uw fiets gemonteerd is, is meeverzekerd.

Als u een extra accu gekocht heeft die los van de fiets bewaard wordt, dan is deze niet meeverzekerd.
Als u een tweede accu vast op de fiets gemonteerd heeft, en deze staat ook op de aankoopnota gespecificeerd, dan kunt u deze wél meeverzekeren.

Voor schade aan de accu geldt een afschrijving van 0,75% per maand gerekend vanaf de ingangsdatum van de verzekering.

Deze vrijstelling dient door de verzekerde aan de fietshandelaar te worden voldaan.

Diefstal van onderdelen (zoals stuur, zadel, accu, etc.) van de fiets is verzekerd als u een Omnium verzekering gekozen heeft. Bij een Diefstal verzekering is alleen diefstal van het gehele object verzekerd.

ENRA Diefstal

Geen vrijstelling

ENRA Omnium

Bij de diefstaldekking geldt geen vrijstelling.
Alle overige voorvallen is de vrijstelling € 35,-. Deze vrijstelling geldt per schadegeval.
Voor verzekeringen die gesloten zijn vóór 1 mei 2019 geldt het eerste verzekeringsjaar een vrijstelling van € 25,-.

Voor schade aan de accu geldt een afschrijving van 0,75% per maand gerekend vanaf de ingangsdatum van de verzekering.

ENRA Omnium voor Racefiets of MTB

Bij diefstal geldt een vrijstelling van 20% van het verzekerde bedrag.
Bij schade heeft u een vrijstelling van 20% van het schadebedrag, met een minimum van € 50.

Voor schade aan de accu geldt een afschrijving van 0,75% per maand gerekend vanaf de ingangsdatum van de verzekering.

Accessoires die op uw aankoopnota vermeld staan mag u meeverzekeren.

Accessoires zijn aan de fiets bevestigde extra onderdelen die niet in de fabriek op of aan uw fiets zijn aangebracht.

Een losse accu die u thuis bewaart kan niet meeverzekerd worden.
Een tweede accu die vast op uw fiets gemonteerd is, kan wel meeverzekerd worden. Hiervoor gelden dan dezelfde afschrijvingen als voor de eerste accu.

Ja. Zodra u uw verzekering hebt afgesloten is er gelijk een voorlopige dekking van kracht. U kunt direct goed verzekerd de weg op.

Uw verzekeringsaanvraag zal daarna inhoudelijk door ons behandeld worden. Mochten er nog aanvullende vragen nodig zijn, nemen wij contact met u op.
U kunt uw verzekering aanvragen via onze website of via de fietshandelaar.

U kunt bij ENRA géén BA-verzekering afsluiten voor uw speed pedelec.

Ja. De verzekeringen zijn in de hele wereld geldig.

Onze Fietsbijstand staat in heel Europa tot uw beschikking als u deze dekking gekozen heeft.

Ja, dat kan. U kunt hiervoor een speciale speed pedelec verzekering voor afsluiten.
Een verzekering voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid kunt u niet bij ENRA afsluiten.

Meer informatie over de Burgerlijke Aansprakelijkheid leest u hier.

Ja. Wij zijn te bereiken via e-mail.

Voor vragen aan de polisafdeling, over uw aanvraag of wijziging stuurt u een e-mail naar:

Voor vragen aan de schadeafdeling stuurt u een e-mail naar:

Voor andere vragen stuurt u een e-mail naar: info@enra.be.

In alle gevallen streeft ENRA ernaar om u als klant van dienst te zijn.

Ja, u kunt uw nieuwe fiets of nieuwe E-bike rechtstreeks bij ons verzekeren.

Tweedehands fietsen kunt u alleen via een fietshandelaar verzekeren omdat eerst de waarde bepaald moeten worden.

Een nieuwe fiets kunt u tot 4 weken na de aankoop rechtstreeks online bij ons verzekeren. Heeft u de fiets langer dan 4 weken geleden gekocht, dan kunt u deze alleen via de rijwielhandelaar verzekeren.

Ja, u kunt uw tweedehands fiets, E-bike, racefiets of MTB bij ons verzekeren. Dit kan alleen niet via de website.

U kunt de fiets via de fietshandelaar bij ons verzekeren. De fietshandelaar moet de fiets taxeren. Daarna kan de fietshandelaar de fiets voor de getaxeerde waarde bij ons in de verzekering aanbieden. De mogelijke dekkingen en voorwaarden zijn hetzelfde als voor nieuwe fietsen.

Het is wel belangrijk dat de fietshandelaar met ons samenwerkt. Hier kunt u een samenwerkende handelaar bij u in de buurt vinden.

Een aantal wijzigingen kunt u online aan ons doorgeven.

Op deze pagina vindt u het overzicht van de wijzigingen die u online aan ons door kunt geven.

Nee. Als de fiets langer dan 1 jaar in het buitenland is gestald of wordt gebruikt stopt de dekking van de verzekering.

Wordt de gestolen fiets teruggevonden vóór levering van de vervangende fiets, dan bent u verplicht deze terug te nemen. Het recht op levering van een vervangende fiets komt dan te vervallen.

Door levering van een vervangende fiets heeft u het eigendom van de gestolen fiets, inclusief de meeverzekerde accessoires, aan ENRA overgedragen. Wordt de fiets teruggevonden, dan moet u dit binnen 3 dagen aan ons melden.

 1. Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie. U kunt dat hier doen.
  Belangrijk: vermeld in aangifte altijd de volgende gegevens van de gestolen fiets:

  1. Merk
  2. Type
  3. Framenummer
  4. Of de fiets wel of niet op slot heeft gestaan
 2. Ga naar de fietsspecialist waar u de fiets heeft gekocht. Bij de fietsspecialist moet u de volgende gegevens inleveren:
  1. Proces-verbaal
  2. Twee (originele) sleutels
  3. Kopie van het polisblad
 3. De fietsspecialist controleert het proces-verbaal en de sleutels. Als alles akkoord is wordt de schade zo snel mogelijk afgehandeld.

Kunt u niet terecht bij uw fietsspecialist? Maak dan een kopie van uw proces-verbaal en een foto van de sleutels voor uw eigen administratie. Stuur vervolgens de benodigde gegevens in een stevige envelop naar:

ENRA verzekeringen bv
Rubensstraat 104 bus 62
2300 Turnhout

Ja. De fietsverzekering is een naturaverzekering. Dit houdt in dat u een nieuwe fiets geleverd krijgt van de fietshandelaar waar u de verzekering heeft afgesloten.

Als u de verzekering rechtstreeks via onze website afgesloten heeft, kunt u zelf beslissen waar u de vervangende fiets koopt.
Wij keren u het verzekerde bedrag, verminderd met eventuele afschrijvingen en aan de hand van de factuur van de nieuwe fiets, uit.

Nee. U hoeft uw roze formulier “Aanvraag tot inschrijving van een bromfiets of lichte vierwieler” niet naar ENRA op te sturen.

U kunt deze stappen volgen om uw inschrijving te doen:

 1. Vervolledig het formulier “Aanvraag tot inschrijving”
 2. Breng dit naar uw makelaar of verzekeraar die uw voertuig onmiddellijk kan inschrijven via internet
 3. Vanaf de volgende dag ontvangt u uw kentekenbewijs en kentekenplaat in uw brievenbus

U kunt gebruik maken van de ENRA Fietsbijstand als u onderweg onverwachts met pech langs de weg komt te staan. Of u de Fietsbijstand meeverzekerd heeft ziet u op uw polis. ENRA Fietsbijstand repareert uw fiets niet, maar zorgt ervoor dat u én uw fiets teruggebracht worden naar de startplaats van die dag.

Verzekerd is:

 • Hulp door de ENRA alarmcentrale als het voertuig ten gevolge van pech, diefstal of een verkeersongeval niet meer bereden kan worden. U kunt onze alarmcentrale bereiken via telefoonnummer 0800 – 92 666.
 • Verzekerd zijn de kosten van de hulpverlening. De hulpverlening bestaat uit het vervoer van het verzekerde object en de opzittende(n) naar de startplaats van de tocht.
 • Meeverzekerd zijn ook de kosten van vervoer van het voertuig, de opzittende(n) en maximaal één andere deelnemer (met fiets)

Niet verzekerd is:

 • Een lege accu van een E-bike of speed pedelec indien deze voor het begin van de fietstocht verzuimd is tijdig op te laden of indien deze leeg is geraakt door het overschrijden van de actieradius als opgegeven door de leverancier.
 • Opzet van de verzekerde of iemand die bij de hulpverlening belang heeft.
 • Pech binnen de 1e kilometer van het startpunt van uw tocht.

Kosten worden alleen vergoed na voorafgaande toestemming van de ENRA alarmcentrale.

De maximale duur van een fietsverzekering is 5 jaar. Als u de fiets na deze periode nog wilt verzekeren, kan dat.

U kunt dan naar een fietshandelaar gaan. Deze taxeert de fiets. Voor de getaxeerde waarde kan de fietshandelaar de fiets opnieuw voor maximaal 5 jaar voor u verzekeren. De premie is afhankelijk van de getaxeerde waarde.

Het is wel belangrijk dat de fietshandelaar met ons samenwerkt. Hier kunt u een handelaar bij u in de buurt vinden die met ons samenwerkt.

Bij schade aan uw accu geldt een aanvullende vrijstelling.

Voor schade aan de accu geldt een afschrijving van 0,75% per maand gerekend vanaf de ingangsdatum van de verzekering.

Deze vrijstelling dient door de verzekerde aan de fietshandelaar te worden voldaan.

 

Een verzekering die afgesloten wordt met premiebetaling per jaar is een doorlopende verzekering.

Deze verzekering sluit u af voor 1 jaar. Na dat jaar wordt de verzekering automatisch verlengd met nog 1 jaar.
Dit gaat door totdat de verzekering in totaal 5 jaar gelopen heeft.

Na het eerste jaar kunt u de verzekering bij ons opzeggen. Als u de verzekering niet opzegt, dan blijft deze actief.
Wij zullen dan ook de nieuwe jaarpremie in rekening brengen.

Als u de verzekering niet wilt verlengen, kunt u gebruik maken van dit formulier.

Het is belangrijk dat uw fiets is voorzien van een ART-goedgekeurd vast slot, met minimaal 2 sterren. Of uw slot aan de eisen voldoet en dus door ons geaccepteerd wordt kunt u zien op www.stichtingart.nl. De fietshandelaar kan u ook vertellen of het een goedgekeurd slot is.

Als na diefstal blijkt dat er op uw fiets geen slot gemonteerd was wat voldoet aan de door ons gestelde eisen, kan dit invloed hebben op de uitkering.

Om bij diefstal in aanmerking te komen voor een uitkering is het noodzakelijk dat uw fiets op slot stond en dat u de sleutels aan ons kunt overdragen.

 

Onder de diefstaldekking valt diefstal van de fiets en de gevolgschade van diefstal.

Diefstal van onderdelen valt niet onder de diefstaldekking. Als u een Omnium verzekering afsluit is diefstal van onderdelen wél meeverzekerd.