Wat is een contra-expertise?

Een contra-expertise is een expert die door u zelf wordt ingeschakeld nadat u er niet uitgekomen bent met de door ons inschakelde expert.

Wij kunnen als verzekeraar een expert aanstellen om de schade-oorzaak en/of schadehoogte vast te stellen, vaak verloopt dit goed en kunnen wij uw schade verder in behandeling nemen. In het minst gunstige geval bent u het niet eens met de door ons aangestelde expert. Wanneer dit zich voordoet kunt u zelf een ander expertisebureau inschakelen.

De contra-expert zal ook een calculatie maken van de schade en deze rapporteren aan de door ons ingeschakelde expert. Als zij tot een vergelijk komen, zal dit aan ons gerapporteerd worden. Wanneer de twee experts het niet eens worden, zullen zij een arbiter aanstellen. De arbiter zal een doorslaggevend oordeel geven.

U kunt wanneer u dat wenst altijd een contra-expertise inschakelen. Houdt u er wel rekening mee, dat wij niet altijd de kosten vergoeden, zie hiervoor ook de informatie onder Wie betaald een contra-expertise?  Wij raden u altijd aan om contact met ons op te nemen wanneer u van plan bent een contra expert in te schakelen.

Volgens de wet zijn wij als verzekeraar verplicht om de redelijke kosten die verbonden zijn aan de contra-expertise te vergoeden. Om de redelijkheid van de kosten te bepalen wordt er gebruik gemaakt van de ‘dubbele redelijkheidstoets’. Dit houdt in dat het redelijk geacht moet worden om een eigen expert in te schakelen en dat de hoogte van de kosten van deze expert redelijk moeten zijn.

Het is belangrijk dat u kiest voor een deskundig, professioneel en integer expertisebureau dat volledig onafhankelijk is voor beide partijen. De expert die u inschakelt hoeft niet aangesloten te zijn bij het Nivre. Wel moet de expert aantoonbaar aan redelijke kwaliteitseisen voldoen en waarborgen bieden wanneer er onverhoopt aan hun zijde fouten worden gemaakt.

De expert die wij als verzekeraar aanstellen is altijd een Nivre expert. Het Nivre is een sectorvereniging voor experts die tot doel heeft de kwaliteit van schade expertises te borgen. Nivre-experts moeten zich hiervoor houden aan de Gedragscode schade-expertise organisaties.