Veelgestelde vragen Racefiets / MTB

Nee, u betaalt geen poliskosten.

Voor uw nieuwe fiets kunt u een nieuwe verzekering afsluiten. De verzekering van uw oude fiets kan beëindigd worden.

De verzekering van uw oude fiets zal niet vanzelf stop gezet worden. Hiervoor kunt u gebruik maken van dit formulier.
Premie die u teveel betaald heeft, krijgt u van ons terug. Het is daarom wel belangrijk dat uw IBAN bij ons bekend is.

U kunt er ook voor kiezen om uw nieuwe fiets te verzekeren op uw huidige polis. Hiervoor ontvangen wij graag de gegevens van uw nieuwe fiets.
Deze gegevens kunt u aan ons doorgeven door dit formulier in te vullen.

Bij schade aan uw fiets kunt u uw fiets laten repareren bij uw fietshandelaar. Wij zullen de schade met de fietshandelaar verder afhandelen.

Uw eigen risico bedraagt 20% van het schadebedrag, met een minimum van € 50.

 

Probeer met de tegenpartij een Europees Schadeformulier in te vullen. Daarna kunt u uw fiets bij de fietshandelaar laten repareren. Het Europees Schadeformulier stuurt u vervolgens naar ons op. Wij zullen voor u proberen de schade, inclusief uw eigen risico, te verhalen bij de tegenpartij.

Download het Europees Schadeformulier hier.

Wilt u dat wij u een formulier op papier toesturen, dan kunt u dat hier aanvragen

Nee. 1 maand nadat u zich in het buitenland vestigt mag de verzekering niet meer aangehouden worden. Wij verzoeken u ons op de hoogte te stellen van uw verhuizing.

Ja. Diefstal van onderdelen is verzekerd bij de Omnium verzekering voor uw racefiets of MTB.

ENRA Diefstal

Geen vrijstelling

ENRA Omnium

Bij de diefstaldekking geldt geen vrijstelling.
Alle overige voorvallen is de vrijstelling € 35,-. Deze vrijstelling geldt per schadegeval.
Voor verzekeringen die gesloten zijn vóór 1 mei 2019 geldt het eerste verzekeringsjaar een vrijstelling van € 25,-.

Voor schade aan de accu geldt een afschrijving van 0,75% per maand gerekend vanaf de ingangsdatum van de verzekering.

ENRA Omnium voor Racefiets of MTB

Bij diefstal geldt een vrijstelling van 20% van het verzekerde bedrag.
Bij schade heeft u een vrijstelling van 20% van het schadebedrag, met een minimum van € 50.

Voor schade aan de accu geldt een afschrijving van 0,75% per maand gerekend vanaf de ingangsdatum van de verzekering.

Ja. Zodra u uw verzekering hebt afgesloten is er gelijk een voorlopige dekking van kracht. U kunt direct goed verzekerd de weg op.

Uw verzekeringsaanvraag zal daarna inhoudelijk door ons behandeld worden. Mochten er nog aanvullende vragen nodig zijn, nemen wij contact met u op.
U kunt uw verzekering aanvragen via onze website of via de fietshandelaar.

U kunt bij ENRA géén BA-verzekering afsluiten voor uw speed pedelec.

Ja. De verzekeringen zijn in de hele wereld geldig.

Onze Fietsbijstand staat in heel Europa tot uw beschikking als u deze dekking gekozen heeft.

Uw racefiets of MTB is alléén verzekerd tegen diefstal uit een afgesloten ruimte of door beroving.

Als de fiets gestolen wordt uit een afgesloten ruimte moeten er braaksporen aanwezig zijn om voor een uitkering in aanmerking te komen.

Ja. Wij zijn te bereiken via e-mail.

Voor vragen aan de polisafdeling, over uw aanvraag of wijziging stuurt u een e-mail naar:

Voor vragen aan de schadeafdeling stuurt u een e-mail naar:

Voor andere vragen stuurt u een e-mail naar: info@enra.be.

In alle gevallen streeft ENRA ernaar om u als klant van dienst te zijn.

Ja, u kunt uw nieuwe fiets of nieuwe E-bike rechtstreeks bij ons verzekeren.

Tweedehands fietsen kunt u alleen via een fietshandelaar verzekeren omdat eerst de waarde bepaald moeten worden.

Ja. Uw racefiets, ATB, MTB, elektrische racefiets of elektrische MBT kunt u bij ons verzekeren. Wij hebben een aparte verzekering voor deze fietsen.

Met de racefiets en MTB verzekering van ENRA bent u verzekerd voor:

  • Diefstal uit een afgesloten ruimte
  • Beroving
  • Beschadiging
  • ENRA Fietsbijstand 24/7

Bij diefstal geldt een vrijstelling van 20% van het verzekerde bedrag. Bij schade heeft u een vrijstelling van 20% van het schadebedrag, met een minimum van € 50.
Bij diefstal van of schade aan de accu geldt een afschrijving van 0,75% per maand.

U bent niet verzekerd voor schade aan uw racefiets of MTB die is ontstaan tijdens snelheidsritten of wedstrijden. Ook vallen constructiefouten en normale slijtage buiten de dekking. Diefstal van uw racefiets of MTB is alléén gedekt uit een afgesloten ruimte of bij beroving.

Ja, u kunt uw tweedehands fiets, E-bike, racefiets of MTB bij ons verzekeren. Dit kan alleen niet via de website.

U kunt de fiets via de fietshandelaar bij ons verzekeren. De fietshandelaar moet de fiets taxeren. Daarna kan de fietshandelaar de fiets voor de getaxeerde waarde bij ons in de verzekering aanbieden. De mogelijke dekkingen en voorwaarden zijn hetzelfde als voor nieuwe fietsen.

Het is wel belangrijk dat de fietshandelaar met ons samenwerkt. Hier kunt u een samenwerkende handelaar bij u in de buurt vinden.

Een aantal wijzigingen kunt u online aan ons doorgeven.

Op deze pagina vindt u het overzicht van de wijzigingen die u online aan ons door kunt geven.

Nee. Als de fiets langer dan 1 jaar in het buitenland is gestald of wordt gebruikt stopt de dekking van de verzekering.

Wordt de gestolen fiets teruggevonden vóór levering van de vervangende fiets, dan bent u verplicht deze terug te nemen. Het recht op levering van een vervangende fiets komt dan te vervallen.

Door levering van een vervangende fiets heeft u het eigendom van de gestolen fiets, inclusief de meeverzekerde accessoires, aan ENRA overgedragen. Wordt de fiets teruggevonden, dan moet u dit binnen 3 dagen aan ons melden.

Ja. De fietsverzekering is een naturaverzekering. Dit houdt in dat u een nieuwe fiets geleverd krijgt van de fietshandelaar waar u de verzekering heeft afgesloten.

Als u de verzekering rechtstreeks via onze website afgesloten heeft, kunt u zelf beslissen waar u de vervangende fiets koopt.
Wij keren u het verzekerde bedrag, verminderd met eventuele afschrijvingen en aan de hand van de factuur van de nieuwe fiets, uit.

Voor de racefiets- / MTB-verzekering is het niet nodig om een ART-goedgekeurd slot te hebben.
Het is natuurlijk voor u zelf wel verstandig om het risico van diefstal te beperken.
Voor de aanvraag van uw verzekering is het echter niet nodig om een slot op uw fiets te monteren.

Diefstal van uw fiets is alleen verzekerd als de fiets gestolen wordt uit een afgesloten ruimte én er braaksporen aanwezig zijn. Het is daarbij niet van belang of uw fiets op slot stond toen deze gestolen werd.

U kunt gebruik maken van de ENRA Fietsbijstand als u onderweg onverwachts met pech langs de weg komt te staan. Of u de Fietsbijstand meeverzekerd heeft ziet u op uw polis. ENRA Fietsbijstand repareert uw fiets niet, maar zorgt ervoor dat u én uw fiets teruggebracht worden naar de startplaats van die dag.

Verzekerd is:

  • Hulp door de ENRA alarmcentrale als het voertuig ten gevolge van pech, diefstal of een verkeersongeval niet meer bereden kan worden. U kunt onze alarmcentrale bereiken via telefoonnummer 0800 – 92 666.
  • Verzekerd zijn de kosten van de hulpverlening. De hulpverlening bestaat uit het vervoer van het verzekerde object en de opzittende(n) naar de startplaats van de tocht.
  • Meeverzekerd zijn ook de kosten van vervoer van het voertuig, de opzittende(n) en maximaal één andere deelnemer (met fiets)

Niet verzekerd is:

  • Een lege accu van een E-bike of speed pedelec indien deze voor het begin van de fietstocht verzuimd is tijdig op te laden of indien deze leeg is geraakt door het overschrijden van de actieradius als opgegeven door de leverancier.
  • Opzet van de verzekerde of iemand die bij de hulpverlening belang heeft.
  • Pech binnen de 1e kilometer van het startpunt van uw tocht.

Kosten worden alleen vergoed na voorafgaande toestemming van de ENRA alarmcentrale.

De maximale duur van een fietsverzekering is 5 jaar. Als u de fiets na deze periode nog wilt verzekeren, kan dat.

U kunt dan naar een fietshandelaar gaan. Deze taxeert de fiets. Voor de getaxeerde waarde kan de fietshandelaar de fiets opnieuw voor maximaal 5 jaar voor u verzekeren. De premie is afhankelijk van de getaxeerde waarde.

Het is wel belangrijk dat de fietshandelaar met ons samenwerkt. Hier kunt u een handelaar bij u in de buurt vinden die met ons samenwerkt.

Een verzekering die afgesloten wordt met premiebetaling per jaar is een doorlopende verzekering.

Deze verzekering sluit u af voor 1 jaar. Na dat jaar wordt de verzekering automatisch verlengd met nog 1 jaar.
Dit gaat door totdat de verzekering in totaal 5 jaar gelopen heeft.

Na het eerste jaar kunt u de verzekering bij ons opzeggen. Als u de verzekering niet opzegt, dan blijft deze actief.
Wij zullen dan ook de nieuwe jaarpremie in rekening brengen.

Als u de verzekering niet wilt verlengen, kunt u gebruik maken van dit formulier.