Burgerlijke Aansprakelijkheid

Voor elektrische fietsen waarvan de ondersteuning niet uitvalt bij 25 km/uur, maar bij 45 km/uur, gelden vanaf 1 oktober 2016 nieuwe en duidelijkere regels.

De snelle elektrische fietsen staan in het verkeersreglement (“de wegcode”) gecatalogeerd als “bromfiets”. Dit is zo bepaald in de Europese regelgeving. Omdat een snelle elektrische fiets toch meer heeft van een fiets dan een bromfiets, heeft men in België een nieuwe categorie van bromfietsen in het leven geroepen, de “bromfiets klasse P” (voor “speed Pedelec”).

Welke fietsen zijn bij deze regelgeving betrokken?

Het gaat hier over fietsen

  • met een maximaal vermogen van 4Kw
  • een ondersteuning tot maximaal 45 km/u
  • en waarbij de elektrische motor als doel heeft het trappen te ondersteunen

Wij noemen deze fietsen “speed pedelecs” of “high speed E-bike”.

De gewone elektrische fietsen – waarvan de trapondersteuning stilvalt boven 25km/u – vallen niet onder deze regels.

Aanvragen kentekenplaat en kentekenbewijs

U kunt bij ons géén kentekenplaat en kentekenbewijs opvragen. Het is daarom ook belangrijk dat u het formulier “Aanvraag tot inschrijving” niet naar ENRA verzekeringen stuurt. U kunt deze stappen volgen om uw inschrijving te doen:

  1. Vervolledig het formulier “Aanvraag tot inschrijving”
  2. Verstuur dit zelf via post naar DIV (het adres staat op de keerzijde van het inschrijvingsformulier)
  3. Vanaf de volgende dag ontvangt u uw kentekenbewijs en kentekenplaat in uw brievenbus

Wat zijn de verplichtingen?

  • Nummerplaat: het is verplicht om de fiets in te schrijven bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV), net als auto’s. De speed pedelecs zullen dan ook een kleine nummerplaat krijgen van ongeveer 10 op 12 cm.
  • Fietshelm: het dragen van een fietshelm is verplicht. De fietshelm moet zijn goedgekeurd conform EN1078 met bijkomende voorwaarde dat de slapen en het achterhoofd beschermd moeten zijn. Indien aan deze norm is voldaan, wordt dat in de helm aangegeven (CE-markering).
  • Rijbewijs: men moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs (dat kan een rijbewijs voor een bromfiets of voor een ander voertuig zijn, rijbewijs G (landbouwvoertuigen) is uitgesloten).

Vanaf welke leeftijd mag u op een speed pedelec rijden?

Voor de gewone elektrische fiets geldt er geen leeftijdsgrens. Voor de speed pedelec is een rijbewijs nodig, dat men sowieso niet voor 16 jaar kan halen.

Moet u een specifieke verzekering nemen?

Bestuurders van voertuigen die autonoom kunnen rijden (dus met mechanische kracht) op voorwaarde dat ze de maximale snelheid van 25 kilometer per uur niet overschrijden, moeten geen verplichte burgerlijke aansprakelijkheid hebben. Speed pedelecs kunnen weliswaar een snelheid halen van 45 kilometer per uur, maar deze snelheid kan niet gehaald worden zonder te trappen. Er is dus geen burgerlijke aansprakelijkheid noodzakelijk. 

Let op: sommige oudere types speed pedelec kunnen wel zonder trappen een snelheid van meer dan 25 kilometer per uur, dan is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorvoertuigen wel verplicht.

Meer informatie of advies?

Wij raden u aan om u in België goed voor te laten lichten over de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekeringen of de familiale verzekering.