ENRA fietsverzekering

* ENRA is een gevolmachtigd agent van N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij

Het is noodzakelijk dat u onderstaande informatie en de verzekeringskaart leest alvorens u het contract koopt.

Fietstochten voor uw plezier of woon-werkverkeer: uw fiets brengt u waar u heen wilt en wanneer u dat wilt. Vrijheid verzekerd.

Helaas is schade of diefstal van uw fiets niet altijd te voorkomen. In dat geval wilt u graag snel en goed geholpen worden. Dat kan dankzij de ENRA fietsverzekering. Wij zorgen dat u na schade of diefstal snel weer mobiel bent. Zo verzekert u zich van onbezorgd fietsplezier.

Met een ENRA fietsverzekering verzekert u vlot uw nieuwe of gebruikte fiets. Ook accessoires zijn eenvoudig verzekerbaar.

Direct uw premie berekenen

Maak hier een offerte door een premieberekening te maken en u kunt vervolgens de verzekering afsluiten. Wilt u eerst meer informatie over het product? Kies dan hiernaast het product waar u meer over wilt weten.

Ingangsdatum

Ingangsdatum en looptijd

Looptijd

Maak hier een offerte door een premieberekening te maken en u kunt vervolgens de verzekering afsluiten. Zorg er voor dat u alle informatie op deze pagina en de verzekeringskaart goed leest alvorens u een contact koopt.

Kies de verzekering die bij u past

ENRA heeft twee verzekeringspakketten voor uw fiets en E-bike:

 • Optimaal Diefstal
 • Optimaal Omnium

Zo kiest u zelf wat u verzekert én tegen welke prijs u dit verzekert. Hieronder ziet u het verschil tussen de dekkingen in een overzicht.

Wilt u meer uitleg over de verschillende dekkingen, klik dan hier.

Voor “Wat is verzekerd?” en de “Dekkingsbeperkingen” verwijzen wij u naar de Verzekeringskaart (IPID) die u onderaan deze pagina kunt raadplegen.

Wat is niet verzekerd?

 • Schade die u met uw fiets of e-bike aan anderen veroorzaakt is niet verzekerd. Hiervoor heeft u een andere verzekering nodig.
 • Schade die bestaat uit een technisch mankement of slijtage is niet gedekt.
 • Schade aan uw fiets of e-bike, die is ontstaan tijdens wedstrijden, is niet gedekt met deze verzekering.
 • De fiets moet vastgelegd worden met een door ENRA goedgekeurd ART2 slot
 • Schade aan banden (tenzij er gelijktijdig ook andere schade is ontstaan).
 • Geen bijstand bij pech binnen de eerste kilometer van het startpunt van uw (dag)fietstocht.

Looptijd van de verzekering

De verzekering betreft een jaarcontract dat stilzwijgend verlengd wordt behoudens opzeg 3 maand voor de vervaldag. De verzekering heeft een maximale looptijd van vijf jaar en zal na het vijfde jaar automatisch door ENRA worden beëindigd.

 

Dit dekkingsoverzicht is geldig vanaf 1 april 2023

Het verzekeringscontract valt onder het Belgische recht en is ontwikkeld door ENRA verzekeringen bv (een Nederlandse onderneming naar Nederlands recht) in samenwerking met N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij (een Nederlandse onderneming naar Nederlands recht).

Heeft u een klacht? Klik hier

Veelgestelde vragen fietsverzekering

Nee, u betaalt geen poliskosten.

U kunt contact opnemen met de expert om uw eigen bevindingen met hen te bespreken. De expert zal indien nodig aanvullend aan ons rapporteren.

Komt u er dan niet uit met de expert? Dan kunt u er voor kiezen een contra expert in te schakelen. De contra expert zal ook een calculatie maken van de schade en zal deze bespreken met de door ons aangestelde expert.

Hier leest u meer over contra expertise.

Dan moet u ENRA op de hoogte stellen dat u 1 van de originele sleutels verloren bent én u moet zelf een nieuwe fietssleutel bestellen. Dit kunt u doen bij de producent van het slot of via uw rijwielhandelaar. Het is dan wel belangrijk dat uw rijwielhandelaar niet zelf een sleutel aanmaakt, maar deze aanvraagt bij de producent van het slot.

ABUS sleutelservice
AXA Sleutelservice
Trelock sleutelservice

Staat uw merk er niet tussen? Dan kunt terecht bij www.fietssleutels.nl.

U kunt aan ENRA doorgeven dat u een sleutel bijbesteld hebt via www.enra.be/zelf-regelen. Bestel de sleutel zo snel mogelijk en geef dit direct aan ons door. Pas dan is uw fiets weer goed verzekerd tegen diefstal!

Voor uw nieuwe fiets kunt u een nieuwe verzekering afsluiten. De verzekering van uw oude fiets kan beëindigd worden.

De verzekering van uw oude fiets zal niet vanzelf stop gezet worden. Hiervoor kunt u gebruik maken van dit formulier.
Premie die u teveel betaald heeft, krijgt u van ons terug. Het is daarom wel belangrijk dat uw IBAN bij ons bekend is.

U kunt er ook voor kiezen om uw nieuwe fiets te verzekeren op uw huidige polis. Hiervoor ontvangen wij graag de gegevens van uw nieuwe fiets.
Deze gegevens kunt u aan ons doorgeven door dit formulier in te vullen.

Bij schade aan uw fiets kunt u uw fiets laten repareren bij uw fietshandelaar. Wij zullen de schade met de fietshandelaar verder afhandelen. Het eventuele eigen risico moet u zelf voldoen aan de fietshandelaar. Hoe hoog uw eigen risico is, verschilt per soort dekking en verzekering.

Komt uw schade voort uit een eenzijdig ongeval? Dan kunt u dit bij ons melden via dit formulier.

Probeer met de tegenpartij een Europees Schadeformulier in te vullen. Daarna kunt u uw fiets bij de fietshandelaar laten repareren. Het Europees Schadeformulier stuurt u vervolgens naar ons op. Wij zullen voor u proberen de schade, inclusief uw eigen risico, te verhalen bij de tegenpartij.

Download het Europees Schadeformulier hier.

Wilt u dat wij u een formulier op papier toesturen, dan kunt u dat hier aanvragen

Nee. 1 maand nadat u zich in het buitenland vestigt mag de verzekering niet meer aangehouden worden. Wij verzoeken u ons op de hoogte te stellen van uw verhuizing.

Bij diefstal of totaal verlies van uw fiets keren wij uit door middel van een vervangende fiets van het zelfde merk en type of, als deze niet meer leverbaar is een gelijkwaardig model. Geleverd door de fietshandelaar op uw polis tot maximaal het verzekerde bedrag.

Wanneer blijkt dat de nieuw af te nemen fiets duurder is of wanneer u in overleg met de fietshandelaar een ander model afneemt, mag u uiteraard deze duurdere fiets aanschaffen. Het verschil tussen het aankoopbedrag en het verzekerde bedrag is dan voor uw eigen rekening.

Diefstal van onderdelen (zoals stuur, zadel, accu, etc.) van de fiets is verzekerd.

ENRA Diefstal

Geen vrijstelling

ENRA Omnium

Bij de diefstaldekking geldt geen vrijstelling.
Alle overige voorvallen is de vrijstelling € 35,-. Deze vrijstelling geldt per schadegeval.
Voor verzekeringen die gesloten zijn vóór 1 mei 2019 geldt het eerste verzekeringsjaar een vrijstelling van € 25,-.

Voor schade aan de accu geldt een afschrijving van 0,75% per maand gerekend vanaf de ingangsdatum van de verzekering.

ENRA Omnium voor Racefiets of MTB

Bij diefstal geldt een vrijstelling van 20% van het verzekerde bedrag.
Bij schade heeft u een vrijstelling van 20% van het schadebedrag, met een minimum van € 50.

Voor schade aan de accu geldt een afschrijving van 0,75% per maand gerekend vanaf de ingangsdatum van de verzekering.

Accessoires die op uw aankoopnota vermeld staan mag u meeverzekeren.

Accessoires zijn aan de fiets bevestigde extra onderdelen die niet in de fabriek op of aan uw fiets zijn aangebracht.

Een losse accu die u thuis bewaart kan niet meeverzekerd worden.
Een tweede accu die vast op uw fiets gemonteerd is, kan wel meeverzekerd worden. Hiervoor gelden dan dezelfde afschrijvingen als voor de eerste accu.

Ja. Zodra u uw verzekering hebt afgesloten is er gelijk een voorlopige dekking van kracht. U kunt direct goed verzekerd de weg op.

Uw verzekeringsaanvraag zal daarna inhoudelijk door ons behandeld worden. Mochten er nog aanvullende vragen nodig zijn, nemen wij contact met u op.
U kunt uw verzekering aanvragen via onze website of via de fietshandelaar.

U kunt bij ENRA géén BA-verzekering afsluiten voor uw speed pedelec.

Ja. De verzekeringen zijn in de hele wereld geldig.

Onze Fietsbijstand staat in heel Europa tot uw beschikking als u deze dekking gekozen heeft.

Ja. Een bakfiets kunt u ook bij ons verzekeren.

Is het een elektrische bakfiets, kiest u voor een elektrische fiets.
Is het een normale bakfiets, kiest u voor fiets.

Heeft u een elektrische bakfiets dan is het gebruik van een tweede slot verplicht. Dit geldt ook voor niet elektrische bakfietsen vanaf € 3.500. Dit tweede slot moet minimaal 2** (ART2) goedgekeurd zijn.

Is uw elektrische bakfiets duurder dan € 3.500? Dan bent u behalve het tweede slot óók verplicht een geactiveerde track & tracemodule te hebben. U kunt dan wel kiezen voor de Connected dekking.

Ja. Een vouwfiets of plooifiets kunt u ook bij ons verzekeren.

Is het een elektrische vouwfiets, kiest u voor een elektrische fiets.
Is het een normale vouwfiets, kiest u voor fiets.

Ja, een kinderfiets kan ook bij ons verzekerd worden.

Ja. Wij zijn te bereiken via e-mail.

Voor vragen aan de polisafdeling, over uw aanvraag of wijziging stuurt u een e-mail naar:

Voor vragen aan de schadeafdeling stuurt u een e-mail naar:

Voor andere vragen stuurt u een e-mail naar: info@enra.be.

In alle gevallen streeft ENRA ernaar om u als klant van dienst te zijn.

Ja, u kunt uw nieuwe fiets of nieuwe E-bike rechtstreeks bij ons verzekeren.

Tweedehands fietsen kunt u alleen via een fietshandelaar verzekeren omdat eerst de waarde bepaald moeten worden.

Een nieuwe fiets kunt u tot 4 weken na de aankoop rechtstreeks online bij ons verzekeren. Heeft u de fiets langer dan 4 weken geleden gekocht, dan kunt u deze alleen via de rijwielhandelaar verzekeren.

Ja, u kunt uw tweedehands fiets, E-bike, racefiets of MTB bij ons verzekeren. Dit kan alleen niet via de website.

U kunt de fiets via de fietshandelaar bij ons verzekeren. De fietshandelaar moet de fiets taxeren. Daarna kan de fietshandelaar de fiets voor de getaxeerde waarde bij ons in de verzekering aanbieden. De mogelijke dekkingen en voorwaarden zijn hetzelfde als voor nieuwe fietsen.

Het is wel belangrijk dat de fietshandelaar met ons samenwerkt. Hier kunt u een samenwerkende handelaar bij u in de buurt vinden.

Een aantal wijzigingen kunt u online aan ons doorgeven.

Op deze pagina vindt u het overzicht van de wijzigingen die u online aan ons door kunt geven.

Nee. Als de fiets langer dan 1 jaar in het buitenland is gestald of wordt gebruikt stopt de dekking van de verzekering.

Wordt de gestolen fiets teruggevonden vóór levering van de vervangende fiets, dan bent u verplicht deze terug te nemen. Het recht op levering van een vervangende fiets komt dan te vervallen.

Door levering van een vervangende fiets heeft u het eigendom van de gestolen fiets, inclusief de meeverzekerde accessoires, aan ENRA overgedragen. Wordt de fiets teruggevonden, dan moet u dit binnen 3 dagen aan ons melden.

 1. Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie. U kunt dat hier doen.
  Belangrijk: vermeld in aangifte altijd de volgende gegevens van de gestolen fiets:

  1. Merk
  2. Type
  3. Framenummer
  4. Of de fiets wel of niet op slot heeft gestaan
 2. Ga naar de fietsspecialist waar u de fiets heeft gekocht. Bij de fietsspecialist moet u de volgende gegevens inleveren:
  1. Proces-verbaal
  2. Twee (originele) sleutels
  3. Kopie van het polisblad
 3. De fietsspecialist controleert het proces-verbaal en de sleutels. Als alles akkoord is wordt de schade zo snel mogelijk afgehandeld.

Kunt u niet terecht bij uw fietsspecialist? Vul dan alle gegevens in op dit formulier. U dient het proces verbaal of het attest mee te sturen. Ook vragen wij u om foto’s te maken van de voor- én achterkant van uw fietssleutels. Wilt u de sleutels op een papiertje leggen voorzien van de datum?

Bent u niet in de gelegenheid om het digitale formulier te versturen? Maak dan een kopie van uw proces-verbaal en een foto van de sleutels voor uw eigen administratie. Stuur vervolgens de benodigde gegevens in een stevige envelop naar:

ENRA verzekeringen bv
Rubensstraat 104 bus 62
2300 Turnhout

Houdt u er wel rekening mee, dat als u de fietssleutels opstuurt naar Turnhout, de afhandeling langer kan duren.

Ja. De fietsverzekering is een naturaverzekering. Dit houdt in dat u een nieuwe fiets geleverd krijgt van de fietshandelaar waar u de verzekering heeft afgesloten.

Als u de verzekering rechtstreeks via onze website afgesloten heeft, kunt u zelf beslissen waar u de vervangende fiets koopt.
Wij keren u het verzekerde bedrag, verminderd met eventuele afschrijvingen en aan de hand van de factuur van de nieuwe fiets, uit.

Heeft u een elektrische fiets dan is het gebruik van een tweede slot verplicht. Dit geldt ook voor niet elektrische fietsen vanaf € 3.500. Dit tweede slot moet minimaal 2** (ART2) goedgekeurd zijn. Dit geldt niet voor racefietsen en  mountainbikes. Welke sloten wij accepteren als tweede slot vindt u terug op deze pagina.

Heeft u een elektrische bakfiets vanaf € 3.500? Dan gelden er aanvullende beveiligingseisen.

ENRA kan om verschillende redenen een expert sturen. Dit kan bijvoorbeeld bij schade met een hoog bedrag of bij schades waarbij de reparateur geen goede inschatting kan maken van het totale schadebedrag. Bij constatering van onregelmatigheden zullen wij altijd een expert sturen.

Meer informatie over een expertise vindt u hier.

U kunt gebruik maken van de ENRA Fietsbijstand als u onderweg onverwachts met pech langs de weg komt te staan. Of u de Fietsbijstand meeverzekerd heeft ziet u op uw polis. ENRA Fietsbijstand repareert uw fiets niet, maar zorgt ervoor dat u én uw fiets teruggebracht worden naar de startplaats van die dag.

Verzekerd is:

 • Hulp door de ENRA alarmcentrale als het voertuig ten gevolge van pech, diefstal of een verkeersongeval niet meer bereden kan worden. U kunt onze alarmcentrale bereiken via telefoonnummer 0800 – 92 666.
 • Verzekerd zijn de kosten van de hulpverlening. De hulpverlening bestaat uit het vervoer van het verzekerde object en de opzittende(n) naar de startplaats van de tocht.
 • Meeverzekerd zijn ook de kosten van vervoer van het voertuig, de opzittende(n) en maximaal één andere deelnemer (met fiets)

Niet verzekerd is:

 • Een lege accu van een E-bike of speed pedelec indien deze voor het begin van de fietstocht verzuimd is tijdig op te laden of indien deze leeg is geraakt door het overschrijden van de actieradius als opgegeven door de leverancier.
 • Opzet van de verzekerde of iemand die bij de hulpverlening belang heeft.
 • Pech binnen de 1e kilometer van het startpunt van uw tocht.

Kosten worden alleen vergoed na voorafgaande toestemming van de ENRA alarmcentrale.

De maximale duur van een fietsverzekering is 5 jaar. Als u de fiets na deze periode nog wilt verzekeren, kan dat.

U kunt dan naar een fietshandelaar gaan. Deze taxeert de fiets. Voor de getaxeerde waarde kan de fietshandelaar de fiets opnieuw voor maximaal 5 jaar voor u verzekeren. De premie is afhankelijk van de getaxeerde waarde.

Het is wel belangrijk dat de fietshandelaar met ons samenwerkt. Hier kunt u een handelaar bij u in de buurt vinden die met ons samenwerkt.

Een verzekering die afgesloten wordt met premiebetaling per jaar is een doorlopende verzekering.

Deze verzekering sluit u af voor 1 jaar. Na dat jaar wordt de verzekering automatisch verlengd met nog 1 jaar.
Dit gaat door totdat de verzekering in totaal 5 jaar gelopen heeft.

Na het eerste jaar kunt u de verzekering bij ons opzeggen. Als u de verzekering niet opzegt, dan blijft deze actief.
Wij zullen dan ook de nieuwe jaarpremie in rekening brengen.

Als u de verzekering niet wilt verlengen, kunt u gebruik maken van dit formulier.

Het is belangrijk dat uw fiets is voorzien van een ART-goedgekeurd vast slot, met minimaal 2 sterren. Of uw slot aan de eisen voldoet en dus door ons geaccepteerd wordt kunt u zien op www.stichtingart.nl. De fietshandelaar kan u ook vertellen of het een goedgekeurd slot is.

Als na diefstal blijkt dat er op uw fiets geen slot gemonteerd was wat voldoet aan de door ons gestelde eisen, kan dit invloed hebben op de uitkering.

Om bij diefstal in aanmerking te komen voor een uitkering is het noodzakelijk dat uw fiets op slot stond en dat u de sleutels aan ons kunt overdragen.

 

Onder de diefstaldekking valt diefstal van de fiets en de gevolgschade van diefstal.

Diefstal van onderdelen valt niet onder de diefstaldekking. Als u een Omnium verzekering afsluit is diefstal van onderdelen wél meeverzekerd.