Verzekeringskaart (IPID)

Omdat polisvoorwaarden documenten met een juridische inhoud zijn, is de inhoud ervan niet voor iedereen even begrijpelijk. Daarom zijn er verzekeringskaarten ontwikkeld.

In die kaarten maken we informatie over verzekeringen duidelijker, overzichtelijker en begrijpelijker.We gebruiken herkenbare iconen en korte begrijpelijke teksten om duidelijk te maken waar een verzekering voor bedoeld is en wat wel en niet verzekerd is.

Het Verbond van Verzekeraars heeft regels gemaakt over hoe de verzekeringskaarten moeten zijn opgesteld en welke informatie die moeten bevatten. Omdat verzekeringskaarten juridisch niet dezelfde waarde hebben als polisvoorwaarden, zijn de kaarten uitsluitend informatief. U kunt aan de inhoud ervan dan ook geen rechten ontlenen.

Hieronder vindt u de links naar de verzekeringskaarten van ENRA.

Insurance Product Information Document (IPID)

Per 1 oktober 2018 is de Europese richtlijn Insurance Distribution Directive (IDD) van kracht. De IDD introduceert het Insurance Product Information Document (IPID). De verzekeringskaarten die hierboven genoemd worden voldoen aan de eisen van het IDD.

Bekijk hier de verzekeringskaarten / IPID's