Aanvragen verzekering (indien online niet mogelijk)

Voor het online verzekeren van fietsen kennen wij de volgende grenzen:

  • Een fiets kan tot maximaal € 5.500 online verzekerd worden.
  • Een E-bike kan tot maximaal € 8.000 online verzekerd worden.

U kunt bij ons echter een fiets tot maximaal € 8.000 en een E-bike tot maximaal € 10.000 verzekeren. Om toch uw fiets te verzekeren die duurder is dan de online grenzen (€ 5.500 resp. € 8.000) kunt u een onderstaand digitale aanvraagformulier invullen. Onze polisafdeling zal de aanvraag in behandeling nemen en uw verzekering opmaken. U ontvangt daarna de polis en de nota per e-mail of per post.

De premie die u wij voor het eerste verzekeringsjaar berekenen kunt u hier terugvinden.

Door het versturen van deze aanvraag gaat u akkoord met de gekozen verzekering en verzekeringsduur. U verklaart hiermee dat alle vermelde gegevens juist zijn en verleent ENRA verzekeringen bv eenmalig machtiging de door u verschuldigde premie te laten afschrijven van uw rekening.