Dienstenwijzer

Dienstenwijzer ENRA verzekeringen bv

Bezoekadres:
Zesstedenweg 211-213, 1613 JE Grootebroek, Nederland

Postadres:
Rubensstraat 104/62
 2300 Turnhout
Telefoon 078 158 444
Website: www.enra.be Email: info@enra.be
 

Inleiding

De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, daarnaast eist de Wet op het financieel toezicht (Wft) in Nederland dat consumenten voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst een inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die de financiële dienstverlener hen biedt. ENRA verzekeringen bv tracht in haar voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de Wft.
 

Wie zijn wij

ENRA verzekeringen bv is een rechtspersoon gevestigd te Grootebroek, Nederland. De aandelen van ons bedrijf zijn voor 100% in handen van N.V. Schadeverzekering Maatschappij Bovemij. Wij treden uitsluitend op als bemiddelaar en gevolmachtigde op het gebied van schadeverzekeringen. Voor deze activiteiten is een vergunning nodig. Wij staan geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer 12008213,(www.afm.nl button registers) en bij de kamer van Koophandel onder handelsregisternummer 36009508.

De verkoopactiviteiten van onze verzekeringsproducten vinden plaats via diverse verkooppunten door heel Nederland, België en Duitsland en via internet. Wij verkopen uitsluitend verzekeringsproducten die in onze volmacht worden ondergebracht. Wij beschikken hiervoor over een volmacht van N.V Schadeverzekering Maatschappij Bovemij te Nijmegen.
 

Onze diensten

In overleg met onze volmachtgever hebben wij een aantal eigen verzekeringsproducten ontwikkeld. Wij maken geen vergelijking met andere verzekeringsproducten. Wij geven uitsluitend informatie en uitleg over onze eigen producten. U bepaalt zelf, eventueel in overleg met een medewerk(st)er van één van onze verkooppunten, welke verzekeringsonderdelen voor u van toepassing zijn. In de meeste gevallen kunt u de verzekering direct in orde laten maken. Afhankelijk van het soort verzekering krijgt u de polis en voorwaarden direct mee of krijgt u deze enkele dagen later door ons thuisgestuurd. U dient dan zelf de polisgegevens te controleren. 
Bij eventuele schade dient u de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen en de hierin opgenomen instructies op te volgen. U kunt ook terecht bij het verkooppunt alwaar u de verzekering heeft afgesloten. Zij kunnen u helpen bij het afwikkelen van de schade. 
 

Onze verzekeringsproducten

Wij verkopen slechts een beperkt aantal verzekeringsproducten. Het gaat om verzekeringen voor de tweewielerbranche (fietsverzekering, bromfietsverzekering en motorverzekering). In België verkopen wij verzekeringen voor uw (elektrische) fiets. De vestigingen waar deze objecten verkocht worden treden in de regel ook op als verkooppunt voor onze verzekeringsproducten.
Wij werken samen met diverse retailorganisaties die onze verzekeringsproducten onder een private label verkopen. Voorbeelden hiervan zijn verzekeringen onder de naam Bike Totaal Fietsverzekering, Profile Fietsverzekering, Fietsplus Fietsverzekering en Fietswereld Fietsverzekering.

Onder eigen naam voeren wij de merknamen Nationale Fietsverzekering, Nationale Bromfietsverzekering en Nationale Motorverzekering. In België de elektrische fiets verzekering.
Al onze verzekeringsproducten hebben als kenmerk dat bij schade vergoeding plaatsvindt op basis van het zogenaamde naturabeginsel. Dit houdt in dat u bij diefstal of totaal verlies door het verkooppunt waar u de verzekering heeft afgesloten in het bezit wordt gesteld van een vervangend, gelijkwaardig object. Bij beschadiging wordt, indien u dit heeft medeverzekerd, het verzekerde object hersteld. Wij rekenen af met het verkooppunt. Een eventueel eigen risico dient u zelf met het verkooppunt af te rekenen.
 

Wat verwachten wij van u

Voor een juiste beoordeling en vaststelling van de premie van het te verzekeren risico moeten wij correcte gegevens van u ontvangen. Als achteraf blijkt dat u of een andere verzekerde onjuiste informatie heeft gegeven, kan het zijn dat een schadeuitkering wordt geweigerd. Ook tijdens de looptijd van de verzekering moet u wijzigingen die van belang zijn voor de betreffende verzekering doorgeven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een verhuizing, wijziging of verkoop van het verzekerde object. Mochten er wijzigingen optreden in een door u bij ons afgesloten verzekering dan dient u dat door te geven aan ENRA verzekeringen bv.
 

Onze bereikbaarheid

Ons kantoor is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.30 uur tot 17.30 uur. Gedurende onze openingstijden kunt u ons telefonisch bereiken op 078 158 444. U kunt ons 24 uur per dag bereiken ook breiken per e-mail (info@enra.be) en op onze website (www.enra.be)
Voor het afsluiten van een verzekering moet u contact opnemen met één van onze verkooppunten.
 

Onze relatie met verzekeraars

ENRA verzekeringen bv brengt haar verzekeringen uitsluitend onder bij N.V. Schadeverzekering Maatschappij Bovemij, waarvan wij ook een volmacht hebben (zie onder Wie zijn wij).
 

Beloning

Voor onze dienstverlening ontvangen wij een vergoeding. Dit geldt ook voor het verkooppunt van onze verzekeringen. Deze vergoeding bestaat uit provisie die wordt ontvangen van de verzekeraar. De provisie is onderdeel van de premie die bij u in rekening wordt gebracht.
 

Intern beloningsbeleid

De beloning van onze medewerkers bestaat voor het grootste gedeelte uit een vast salaris. De vaste salarissen zijn bij ons bedrijf marktconform. Afhankelijk van de functie en de beoordeling kunnen medewerkers een variabele beloning ontvangen die maximaal 10% van hun totale inkomen uitmaakt. Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig aan op integer, solide en klantgericht handelen. Deze beoordeling bepaalt mede de hoogte van het salaris.

 

Ons kwaliteitsniveau

Onze dienstverlening is van hoge kwaliteit. Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Om de kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen krijgen onze medewerk(st)ers een verzekeringstraining binnen ons kantoor en krijgen zij regelmatig herhalingscursussen. Ook onze verkoopkantoren worden regelmatig geïnformeerd over ontwikkelingen in onze verzekeringsproducten.
Ondanks deze inspanningen kunnen er toch fouten worden gemaakt. Wij hebben voor schade ten gevolge van zogenaamde beroepsfouten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 

Beëindigen van een verzekering

Indien u uw verzekering wenst te beëindigen dan kan dit door dit kenbaar te maken op de wijze zoals aangegeven in de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden. Let u daarbij goed op de in acht te nemen opzegtermijnen.
 

Klachten

Als u een klacht heeft over ons of ons verkoopkantoor, onze werkwijze in het algemeen of over onze informatieverschaffing, dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Wij zullen dan proberen om samen met u tot een oplossing van het geschil te komen. Onze interne klachtenprocedure kunt u opvragen.
Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij:

- De directie van N.V. Schadeverzekerings-Maatschappij Bovemij.
- De Ombudsman van de Verzekeringen, De Meeuwsplantsoen 35, te Brussel.
U kunt zich tevens tot de burgelijke rechter wenden.